Page 3 - Chemtech | Online Katalog 2022
P. 3

BİZ
      KİMİZ?


      WHO ARE WE?      CHEMTECH KİMYA TEKNOLOJİLERİ olarak amacımız    As CHEMTECH CHEMICAL TECHNOLOGIES, our aim is
      kalite hedeflerimiz doğrultusunda müşteri beklen-  to offer product ranges that will create value beyond
      tilerinin de ötesinde değer yaratacak ürün çeşitleri  customer expectations in line with our quality targets.
      sunmaktadır. Uzman çalışan kadromuzla siz değerli  Adopting the principle of providing better service to
      müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı ilke ediner- you, our valued customers, with our expert staff, we
      ek, çevre dostu zengin ürün portföyümüzü, insan ve  make the necessary effort to deliver our rich, environ-
      çevre faydasına inanarak siz müşterilerimize ulaştır- mentally friendly product portfolio to our customers,
      mak için gerekli gayreti göstermekteyiz.      believing in human and environmental benefits.

      MİSYON                       MISSION

      Chemtech kimya teknolojileri firması , temizlik kimy- Chemtech chemical technologies company aims to
      asalları alanında geliştirdiği kaliteli ürün ve yüksek  keep the satisfaction of its customers at the maximum
      performans ile müşterilerinin memnuniyetini maksi- level with the quality products and high performance it
      mum düzeyde tutmayı hedeflemiştir.         has developed in the field of cleaning chemicals.

      VİZYON                       VISION

      Şirketimizin; müşterilerimizden, son tüketiciye kadar  Our company; from our customers to the end consum-
      ürünlerimizin kullanıldığı her alanda hayatı iyileştiren,  er, to ensure that our products grow and become prof-
      kolaylaştıran ve değer katan, çevreye duyarlı bir  itable in an environmentally friendly manner that im-
      şekilde büyümesini ve karlı hale gelmesini sağlamak- proves, facilitates and adds value in every area where
      tır. Çok amaçlı genel hijyen ürünleri ve endüstriyel  they are used. To offer products, services and quality
      temizlik malzemeleri gruplarında çok zengin ürün  in the most suitable conditions according to market
      yelpazesi ile pazar çeşitliliğine ve müşteri ihtiyaçları- diversity and customer needs with a very rich product
      na göre ürün, hizmet ve kaliteyi en uygun koşullar- range in multi-purpose general hygiene products and
      da sunmak, faaliyet gösterdiği sektörlerde marka  industrial cleaning materials groups, to increase brand
      gücünü arttırmak, marka değerini koruyarak yeni   power in the sectors in which it operates, to create new
      ürünler yaratmaktır.                products while preserving brand value.                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8