Page 8 - Chemtech | Online Katalog 2022
P. 8

CHEMTE CH

        CHEMPHOS 600
        DEMİR FOSFAT KİMYASALI
        IRON PHOSPHATE CHEMICAL


        Uygulama Alanları/ Scope Of Application
        - Sıvı, yağ alma ve demir fosfat maddesi.
        - Boyama öncesi çelik, galvaniz, hafif metaller ve
        demir içermeyen ağır metaller için, boya öncesi veya
        ara temizleme amacıyla kullanılır.
        - Fluid, degreasing and iron phosphate agent.
        - It is used for steel, galvanization, light metals and
        non-ferrous heavy metals before painting, before
        painting or for intermediate cleaning.


        Özellikler / Features

        - İyi temizleme ve yağ alma performansı sağlar.
        - Boyanın yapışma mukavemetini arttıran fosfat ta-
        bakası oluşturur.

        - Provides good cleaning and degreasing perfor-
        mance.
        - It creates a phosphate layer that increases the
        adhesion strength of the paint.

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12