Page 6 - Chemtech | Online Katalog 2022
P. 6

02

     CHEMTE CH          CHEMPHOS 680/681
          YAĞ ALMA ve FOSFATLAMA KİMYASALI
          DEGREASING AND PHOSPHATING CHEMICALS

          Uygulama Alanları / Scope Of Application

          - Sıvı, yağ alma ve demir fosfat maddesi.
          - Boyama öncesi çelik, galvaniz, hafif metaller ve
          demir içermeyen ağır metaller için, boya öncesi veya
          ara temizleme amacıyla kullanılır.

          - Fluid, degreasing and iron phosphate agent.
          - It is used for steel, galvanization, light metals and
          non-ferrous heavy metals before painting, before
          painting or for intermediate cleaning.


          Özellikler/ Features

          - İyi temizleme ve yağ alma performansı sağlar.
          - Boyanın yapışma mukavemetini arttıran fosfat ta-
          bakası oluşturur.

          - Provides good cleaning and degreasing perfor-
          mance.
          - It creates a phosphate layer that increases the
          adhesion strength of the paint.
          KULLANIM METODU / USE METHOD
          Konsantrasyon     Sıcaklık
          Concentration     Heat

        %0.5-2 PÜSKÜRTME     30-60 °C
         %3-6 DALDIRMA

          İşlem süresi     Basınç
         Processing Time    Pressure

            1-3 dak      1-2.0 bar

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11