Page 5 - Chemtech | Online Katalog 2022
P. 5

01


                                                CHEMTE CH         CHEMPHOS 800
         TÜM METALLER İÇİN YAĞ ALMA VE KAPLAMA KİMYASALI
         DEGREASING AND COATING CHEMICALS FOR ALL METALS         Uygulama Alanları / Scope Of Application

         - Sıvı, yağ alma ve demir fosfat maddesi.
         - Boyama öncesi çelik, galvaniz, hafif metaller ve  demir
         içermeyen ağır metaller için, boya öncesi veya ara temi-
         zleme amacıyla kullanılır.

         - Fluid, degreasing and iron phosphate agent.
         - It is used for steel, galvanization, light metals and
         non-ferrous heavy metals before painting, before paint-
         ing or for intermediate cleaning.


         Özellikler / Features

         - İyi temizleme ve yağ alma performansı sağlar.
         - Boyanın yapışma mukavemetini arttıran fosfat
         tabakası oluşturur.

         - Provides good cleaning and degreasing performance.
         - Phosphate that increases the adhesion strength
         of the paint creates a layer.
         KULLANIM METODU / USE METHOD         Konsantrasyon      Sıcaklık
         Concentration       Heat

          %0.5-2.0       30-60 °C         İşlem Süresi      Basınç
         Processing Time     Pressure

           1-3 dak       1-2.0 bar

                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10